Pomoc od A do Z

Współpraca z nami to indywidualne podejście do Twojej sprawy, gwarantujące szybkie i sprawne rozwiązanie problemu!

Masz pytania?

514 205 001

biuro@sowa-kancelaria.pl

1. Szkody na pojazdach

W przypadku kolizji, ważne jest by postępować rozsądnie i nie podejmować pochopnych decyzji. Nie mniej należy podkreślić, iż nawet jeśli dochowasz należytej staranności to ubezpieczyciel najprawdopodobniej zaniży kwotę należnego Ci odszkodowania. Tak naprawdę nie masz na to większego wpływu, natomiast masz pełną kontrolę nad tym co stanie się na dalszych etapach sprawy. Jeśli miałeś kolizję lub wypadek drogowy podczas którego uszkodzeniu uległ Twój pojazd, skontaktuj się z nami a pomożemy Ci w likwidacji szkody a co za tym idzie w uzyskaniu należnego odszkodowania. Doskonale znamy realia w jakich likwidowane są szkody komunikacyjne, znamy nieuczciwe praktyki zakładów ubezpieczeń i wiemy jak za wczasu na nie reagować. Zatem jeżeli byłeś uczestnikiem kolizji lub wypadku drogowego, którego sprawcą był kierujący innym pojazdem, to nie zwlekaj i skontaktuj się z nami jak najszybciej, najlepiej już z miejsca wypadku. Pomożemy Ci w tej stresującej chwili zorganizować wszelką pomoc, a jednocześnie zadbamy byś nie zamknął sobie drogi do należnego Ci odszkodowania; Nie musisz od razu decydować co chcesz zrobić, czy współpracować z nami w celu walki o należne Ci pieniądze, czy może sprzedać szkodę i w ciągu 24 godzin otrzymać ustalona kwotę dopłaty i nie martwić się postępowaniem likwidacyjnym czy sądowym. Skontaktuj się z nami, a z pewnością doradzimy Ci najbardziej optymalne rozwiązanie.

a) asysta przy postępowaniu likwidacyjnym to nasza innowacyjna usługa, którą wykonujemy dla Was bez żadnej opłaty oraz prowizji ( * jeżeli na dalszym etapie skorzystasz z naszej pomocy, reprezentacja w sprawie o odszkodowanie, sprzedaż szkody lub naprawa we współpracującym z nami serwisem). Wystarczy, że zadeklarujesz chęć współpracy w przypadku zaniżenia kwoty odszkodowania. Zapytasz wiec „jak to działa”?. Dzięki temu, że pomagamy poszkodowanym zyskujemy Twoje zaufanie i takim samym darzymy Ciebie. W związku z tym jesteśmy niemal pewni, że w przypadku gdy mimo naszej pomocy Ubezpieczyciel zaniżył kwotę przyznanego odszkodowania, to albo będziemy reprezentować Cię w sporze lub odsprzedasz nam szkodę, w zależności od swoich preferencji;

b) W przypadku szkody z OC sprawcy masz do wyboru kilka opcji;
• Skorzystać z kosztorysowego rozliczenia szkody: zawsze zalecamy poszkodowanym by w momencie zgłaszania szkody zadeklarowali kosztorysowe rozliczenie szkody, na późniejszym etapie gdy emocje opadną, zawsze można zmienić sposób rozliczenia szkody na bezgotówkową naprawę. Nie mniej w przypadku tzw. kosztorysu jesteśmy w stanie sprawdzić czy Towarzystwo Ubezpieczeń ustaliło koszt naprawy na odpowiednim poziomie i w razie potrzeby zweryfikować koszt naprawy. W tym momencie możesz skorzystać z naszej oferty i z naszą pomocą dochodzić należnego Ci odszkodowania;

• Sprzedaż szkody – możesz również odsprzedać nam szkodę za ustaloną między nami kwotę i nie martwić się dalszym postępowaniem często znajdującym swój finał w sądzie;

• Naprawę bezgotówkową uszkodzonego pojazdu (*dotyczy również szkód z polisy AC) – to rozwiązanie które w naszym przekonaniu powinno być brane pod uwagę w przypadku szkody na autach stosunkowo nowych to znaczy takich których wiek nie przekracza 4-5 lat lub w przypadku szkód drobnych. W przypadku bezgotówkowej naprawy, pamiętaj że w zrzekasz się odszkodowania w zamian za naprawę uszkodzeń w Twoim pojeździe. Oczywiście takie rozwiązanie jest dla poszkodowanych wygodne, nie mniej w takim przypadku to nie Ty otrzymasz odszkodowanie a zakład naprawczy. W niektórych przypadkach, kwota odszkodowania wypłacona przez Towarzystwo Ubezpieczeń nie wystarczy na pokrycie kosztu naprawy jaką ustalił zakład naprawczy. W takim przypadku to Ty z własnych środków będziesz musiał pokryć brakującą kwotę. Przed podjęciem decyzji o bezgotówkowej naprawie, zapoznaj sie z warunkami jakie przedstawi Ci serwis naprawczy. Jeśli zdecydujesz się na wybór serwisu współpracującego z naszą kancelarią, nie musisz się niczego obawiać. Jeśli sytuacja tego wymaga, pozostajemy w kontakcie z serwisem naprawczym i wspólnie szukamy rozwiązań ewentualnych problemów w taki sposób byś Ty mógł bez żadnej troski opuścić warsztat swoim w pełni naprawionym samochodem.

c) Zaniżona wartość pojazdu z polisy AC – nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach, w których ubezpieczyciel – często wbrew zapisom umowy – odmówił Ci wypłaty odszkodowania lub zaniżył wartość pojazdu po wystąpieniu szkody całkowitej. Stanowisko TU jest szczególnie krzywdzące w sytuacji kiedy zawarliśmy w polisie dodatkowa opcje tzw. stałą wartość pojazdu (auto wartość 100% – różne nazewnictwo w zależności od TU). W takim momencie, mimo odwołań TU nadal utrzymuje swoją wersje, twierdząc iż pojazd w chwili szkody był warty mniej niż kwota na polisie a przekazane dane były niepełne, co uniemożliwiło rzetelną weryfikacje wartości przedmiotu ubezpieczenia. Takie stanowisko jest najczęściej niezgodne z prawem, i posiadając odpowiednie argumenty należy wejść z ubezpieczycielem w spór;
• Klauzule niedozwolone tzw. abuzywne w warunkach umowy AC – w większości umów AC z jakimi mieliśmy do czynienia, niektóre z ich zapisów miały charakter abuzywny tzn. niedozwolony. Mamy sporo doświadczenia w eliminowaniu decyzji zakładów ubezpieczeń, które zostały wydane na podstawie niedozwolonych zapisów umownych;

d) pomoc przy organizacji naprawy uszkodzonego pojazdu z polisy AC – Nasza firma współpracuje z renomowanymi zakładami naprawczymi i dzięki temu w przypadku wyboru opcji naprawy bezgotówkowej z polisy AC pomożemy zorganizować naprawę czuwając by cały proces przebiegł bez żadnych uniedogodnień.

2. Szkody na osobie

a) obrażenia ciała – jeśli w wyniku wypadku (głównie komunikacyjnego choć nie tylko), Ty lub osoba najbliższa, tj. członek rodziny, znajomy doznał obrażeń ciała, w takim przypadku prócz odszkodowania za uszkodzony pojazd, poszkodowanemu w wypadku należy się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jest to podstawowe roszczenie od zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku wystąpienia szkody na osobie, katalog możliwych roszczeń nie ogranicza się wyłącznie do kwoty z tytułu zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel prócz zrekompensowania Ci krzywdy (zadośćuczynienia) jest zobowiązany do naprawienia szkody którą wyrządził Ci sprawca. Takie roszczenia sprowadzają się najczęściej do rekompensaty za utracony dochód, pokrycie wszelkich kosztów związanych z leczeniem, a także w cięższych przypadkach zobowiązanie do zapłaty renty, a nawet pokrycie kosztów przystosowania do nowego zawodu, lub dostosowania miejsca zamieszkania do nowych potrzeb;

b) utrata osoby bliskiej – utrata w wypadku najbliższej osoby jest z pewnością tak traumatycznym przeżyciem, że trudno wyobrazić sobie ból i cierpienie jaki towarzyszy w tym czasie. Mimo najszczerszych chęci, nikt nie jest w stanie cofnąć czasu i odwrócić biegu tragicznych zdarzeń. Nie mniej, w przypadku tak dramatycznego zdarzenia, możemy choć w minimalnym stopniu zrekompensować stratę, poprzez uzyskanie należnego roszczenia. Nasz zespół oferuje pełne wsparcie w przypadku utraty w wypadku osoby bliskiej. Jeśli tylko wyrazisz taką potrzebę, zapewnimy Ci pełne wsparcie psychologiczne, jednocześnie dbając o sytuacje prawną. Zadbamy o wszelkie aspekty związane z nową sytuacja z jaką musisz się zmierzyć. W Twoim imieniu, włączymy się do postępowania likwidacyjnego, przydzielimy pełnomocnika do sprawy karnej przeciwko sprawcy, a w dalszej kolejności, zakreślimy roszczenie jakie Ci przysługuje i będziemy towarzyszyć Ci w postępowaniu sądowym. Zajmiemy się również sprawami związanymi z ewentualnym spadkiem (patrz: spadki/darowizny/ zachowki). Jeśli utraciłeś w wypadku bliską osobę, najczęściej członka rodziny, skontaktuj się z nami a zrobimy wszystko by Ci pomoc. Prowadzimy postępowania w przypadku utraty bliskiej osoby nawet gdy do zdarzenia doszło do 20 lat temu.

3. Szkody na nieruchomościach

a) jeżeli pożar, zalanie lub inne zdarzenie spowodowało straty w Twoim majątku (najczęściej nieruchomości) warto w pierwszej kolejności sprawdzić czy możemy ustalić winnego zaistniałej sytuacji. W przypadku zalania mieszkania często sprawcą jest sąsiad z góry. W takim przypadku należy udać się do sąsiada, zawiadomić o szkodzie oraz poprosić o dane jego  polisy. W przypadku gdy sprawca miał wykupioną polisę ubezpieczeniową, która obejmowała swym zakresem zaistniałe zdarzenia swoje roszczenie warto skierować bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy – podobnie jak w przypadku szkody z OC komunikacyjnego. Natomiast jeżeli szkoda powstała z przyczyn, za które nie odpowiada inny podmiot (osoba), należy skorzystać z własnej polisy. Warto jednak zaznaczyć, iż ubezpieczyciel (Towarzystwo Ubezpieczeń) najczęściej po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego zdecydowanie zaniży wartość szkody, często wypłacając zaledwie ułamek należnej Ci kwoty. Podczas naszej pracy nad szkodami na mieniu (nieruchomości), mamy do czynienia z sytuacją gdzie ubezpieczyciel wypłaca kwotę 1-2 tys złotych, podczas gdy nasz rzeczoznawca jej rozmiar szacuje na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Jeśli poniosłeś szkodę na nieruchomości, w wyniku pożaru, zalania lub innego zdarzenia, koniecznie skontaktuj się z nami a pomożemy Ci na każdym etapie sprawy.

Potrzebujesz pomocy w związku z powyższym? Skontaktuj się z nami już teraz!